top of page

Умови використання інтернет-сервісу «UKey»

Версія: №1 від 24 липня 2018 року

1. Терміни та застереження

 

Електронний підпис, електронний цифровий підпис (ЕЦП), засіб електронного цифрового підпису, підписувач, послуги електронного цифрового підпису, обов'язковий реквізит електронного документа, надійний засіб електронного цифрового підпису - ці та інші терміни, якщо не зазначено окремо, вживаються у тексті цього Публічного договору у значеннях, визначених Законом України «Про електронний цифровий підпис» та/або Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Інформаційно-телекомунікаційна система «UKey» – програмно-апаратний комплекс, призначений для оброблення, відправлення, передачі, одержання існуючими каналами зв'язку (зокрема мережі Інтернет) електронних документів, а також їх зберігання та використання, що здійснюється із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів (далі - Система). Система містить надійні засоби електронного цифрового підпису, які використовуються для накладення та перевірки електронного цифрового підпису, взаємодії з акредитованими центрами сертифікації ключів, відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», а також з метою отримання послуг фіксування часу.

Мобільний додаток UKey – мобільний додаток що є частиною Системи, розроблений під платформи iOS та Android, доступний для завантаження через AppStore та PlayMarket відповідно.

Користувач Системи – будь-які юридичні або фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, які зареєструвались у Системі будь-яким доступним способом, прийняли умови цього Публічного договору в цілому та без застережень, внаслідок чого отримали можливість використовувати Систему за її функціональним призначенням.

Портали та веб-сайти, що підключені до системи UKey – публічні або приватні веб-сайти та портали , системи, що підключили плагін взаємодії з системою UKey і мають можливість відправки запитів на накладення ЕЦП. Актуальний перелік порталів та веб-сайтів розміщено на сайті за адресою: https://ukey.net.ua.

 

Оператор Системи (Виконавець, надавач послуг за цим Публічними договором) – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ.ВААН», Юридична адреса: 02160, Україна, м. Київ, пр-т Возз’єднання, 15, ЄДРПОУ 39239939, ІПН 392399326534, Поточний рахунок: 2600801664672 в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365

 

Принцип «Як є» («Аs is») – до відносин, що випливають з умов цього Публічного договору та до Системи в цілому, застосовується загальнопоширений у світовій практиці принцип «Як є» («Аs is»): Система (та/або її компоненти), за допомогою якої Користувачу надаються послуги за цим Публічним договором або до функціональних можливостей якої Користувач отримує доступ, знаходиться у стані певної функціональної та/або технічної спроможності, рівень якої сформований на дату оприлюднення цього Публічного договору (його версії) та є достатнім і стабільним, а Користувач погоджується на її використання без додаткових умов.

У той же час, Оператор з метою розширення функціональних можливостей Системи, її удосконалення та модернізації, залишає за собою право запроваджувати нові програмні та технологічні засоби та інструменти, оновлювати Систему, розробляти та впроваджувати нові послуги та функції.

 

2. Загальні положення

 

 1. Цей Публічний договір (оферта) про надання послуг із забезпечення веб ідентифікації (далі також Публічний договір, договір), являють собою публічну пропозицію Оператора щодо укладення договору про надання платних послуг на викладених в ній умовах. Умови цього договору є однаковими для кожного, хто звернувся до Оператора за отриманням відповідних послуг (крім тих, хто укладає з Оператором прямі договори про надання відповідних послуг на індивідуальних умовах).

 2. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641-642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в оферті умов надання і порядку оплати послуг, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї оферти, приймає умови договору про надання Оператором платних послуг (акцепт оферти рівнозначний укладенню договору на умовах, викладених в оферті) в повному обсязі та безумовно.

 3. Приєднання Користувача до умов Договору відбувається шляхом реєстрації Користувача на інформаційному ресурсі Оператора або у відповідному мобільному додатку, який є частиною програмно-технічного комплексу веб ідентифікації Оператора (далі - Система).

 4. Предметом оферти (договору) Оператора є зобов’язання Оператора з надання Користувачу послуг із забезпечення веб ідентифікації в Системі (забезпечення доступу до Системи), у відповідності до її функціональних можливостей, які доступні Користувачу та можуть бути використані Користувачем виключно за умови їх попередньої оплати (далі також - Послуги). Оператором можуть встановлюватись окремі виключення щодо оплатності Послуг.

 5. За цим Договором та на його умовах Оператор надає Користувачу, який приєднався до цього Договору, послуги веб ідентифікації, які Користувач отримує за допомогою використання сервісів та мобільних додатків Комплексу веб ідентифікації Оператора (забезпечення доступу до Системи), у відповідності до її функціональних можливостей, які доступні Користувачу та можуть бути використані Користувачем виключно за умови їх попередньої оплати (далі також - Послуги).

 6. Під послугами веб ідентифікації розуміється можливість гарантованого підтвердження особи Користувачем, при використані веб сайтів, що вимагають однозначної ідентифікації користувача. Ідентифікація на веб ресурсах здійснюється Користувачем через Систему Оператора, шляхом застосування ключів електронного цифрового підпису Користувача та його посилених сертифікатів, а саме:

  1. Реєстрація користувача у Системі через мобільний додаток;

  2. Завантаження особистих ключів користувача у мобільний додаток UKey;

  3. Отримання запитів від порталів/веб-сайтів на автентифікацію користувача;

  4. Отримання запитів від порталів/веб-сайтів на накладення електронного цифрового підпису (ЕЦП) на текстовий буфер даних;

  5. Відправка push-нотифікацій про отримання запиту на накладення ЕЦП на мобільний пристрій користувача;

  6. Накладення ЕЦП на буфер даних у мобільному через мобільний додаток UKey;

  7. Передача засобами системи отриманого ЕЦП на портал/веб-сайт, що сформував запит;

  8. Доступ через мобільний додаток до історії отриманих користувачем запитів на накладання ЕЦП;

  9. додаткові послуги, зазначені на веб-сайті Системи.

 7. Після прийняття цієї публічної пропозиції (оферти) Оператора та оплати вартості користування системою, Користувач отримує право доступу для використання Системи за її функціональним призначенням, на умовах, визначених цим Публічним договором.

 8. Днем прийняття Користувачем цієї публічної оферти Оператора та початком надання Послуг за цим Публічним договором є день отримання Оператором плати Користувача на банківський рахунок Оператора за користування системою у розмірі, не менше вартості користування системою, або початок використання Користувачем Систем на умовах Пробного періоду.

 9. Оператор має право не розпочинати (припинити) надання Послуг та не надавати Користувачу доступ до Системи у випадку відсутності коштів (оплати) Користувача за користування системою (за умові відсутності інших підстав для доступу до Системи).

 10. Оператор має право призупинити надання Послуг за цим Договором та/або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку у випадках порушення Користувачем зобов'язань та/або гарантій, прийнятих у відповідності з Договором. При цьому здійснена оплата за послуги не повертається Користувачу.

 11. Оператор має право розірвати Договір в односторонньому порядку і видалити дані Користувача без повідомлення, якщо Користувач протягом 13 (тринадцяти) календарних місяців поспіль не скористався жодним з сервісів Системи. При цьому здійснена оплата за послуги не повертається Користувачу.

 

3. Криптографічні функції

 

 1. Криптографічні функції (накладення та перевірка електронного цифрового підпису), використання особистого ключа, а також взаємодія з он-лайн сервісами акредитованих центрів сертифікації ключів здійснюється виключно спеціалізованими програмними засобами – надійними засобами електронного цифрового підпису, які отримали позитивний експертний висновок Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

 2. Відповідно до Закону України «Про електронний підпис» зазначені спеціалізовані програмні засоби допущені для використання з особистими ключами електронного цифрового підпису, відповідні відкриті ключі яких сертифіковані в акредитованих центрах сертифікації ключів України.

 3. Спеціалізовані програмні засоби інтегровані до Системи на законних підставах та з дозволу правовласника.

 

4. Ліцензійні застереження

 

 1. Встановивши програмне забезпечення – мобільний додаток UKey, який є частиною Системи та зареєструвавшись на інформаційному ресурсі Оператора, Користувач отримує право на використання зазначеного мобільного додатку та спеціалізованого програмного забезпечення, яке входить до його складу.

 2. Мобільний додаток та інші сервіси Системи надаються Користувачу  за принципом «як є» («Аs is») Користувач отримує доступ до Комплексу, який знаходиться у стані необхідної функціональності, рівень якої сформований на дату приєднання до цього Договору  та є достатнім і стабільним, а Користувач погоджується на її використання без додаткових умов.

 3. У той же час, Оператор, з метою розширення функціональних можливостей Комплексу, його удосконалення та модернізації, залишає за собою право запроваджувати нові програмні та технологічні засоби та інструменти, оновлювати Систему, розробляти та впроваджувати нові сервіси та функції.

 4. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки, у тому числі втрату прибутку, припинення діяльності, втрату інформації, які виникають внаслідок використання або неможливості використання Комплексу.

 

5. Важлива інформація

 

 1. Користувачу забороняється:

  1. використовувати мобільний додаток для завдання майнової або іншої шкоди;

  2. втручатись в роботу мобільного додатку, видаляти чи додавати окремі файли, модифікувати їх тощо;

  3. змінювати налаштування, окрім використання засобів налаштувань, передбачених Оператором.

 2. Укладаючи Договір Користувач засвідчує:

  1. що розуміє значення та терміни, які вживаються в Договорі, в повній мірі розуміє умови Договору, а також наслідки їх виконання (невиконання), а також  укладає Договір на підставі вільної волі та наміру створення правових наслідків;

  2. що володіє власним особистим ключем електронного цифрового підпису, відповідний якому відкритий ключ сертифіковано в акредитованому центрі сертифікації ключів;

  3. що ознайомлений з порядком надання послуг електронного цифрового підпису, визначеного Законом України «Про електронний цифровий підпис» та Регламентом роботи акредитованого центру сертифікації ключів;

 3. Користувач гарантує:

  1. що на момент реєстрації в Комплексі веб ідентифікації його особистий ключ не компрометований, а відповідний йому посилений сертифікат відкритого ключа – чинний;

  2. що дані Користувача, зазначені у посиленому сертифікаті відкритого ключа є точними та актуальними;

  3. що негайно звернеться до акредитованого центру сертифікації ключів, у разі втрати паролю до особистого ключа, втрати особистого ключа, компрометації особистого ключа або в разі зміни даних про Користувача, за умови, що такі дані внесені до посиленого сертифіката, а також у інших випадках передбачених законодавством;

  4. що не використовуватиме особистий ключ, у разі його компрометації або закінчення строку дії.

 

6. Умови та порядок надання Послуг

 

 1. Для якісного використання усіх доступних Користувачу функціональних можливостей Системи, Користувач зобов’язаний самостійно забезпечувати постійний або сеансовий зв'язок власного технічного обладнання з мережею Інтернет.

 2. Оператор не обслуговує технічні та програмні засоби Користувача та не відповідає за їх належне функціонування, в тому числі за функціонування мережного обладнання як Користувача, так і його провайдера послуг доступу до мережі Інтернет.

 3. Відповідальними за зміст, структуру, формат та/або форму даних які передаються у Систему, є Користувач та/або Користувачі Системи.

 4. Оператор зобов‘язується забезпечити Користувачу можливість використовувати оплачений та наданий (нарахований) в Системі обсяг послуг цілодобово, протягом оплаченого строку дії Тарифного пакету Користувача та/або Договору, якщо інше не визначено умовами даного Договору, з дотриманням параметрів якості надання послуг, що повинні бути не гірші ніж наступні:

  1. максимальний час недоступності Системи: 4 години (параметр, який визначає максимально можливий (найдовший) період недоступності Системи, протягом якого Користувач не може повноцінно отримувати послуги);

  2. доступність Системи (становить 98%) - період часу в календарному місяці протягом якого Користувач повноцінно отримує послуги, що надаються за рахунок функціоналу Системи;

  3. недоступність послуг у зв'язку з регламентними роботами (4 години) — можуть проводитися по суботах та неділях з 23:00 години до 03:00 години або в інший час з повідомленням Користувача за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів зв'язку або шляхом розміщення оголошення на Веб-сайті.

  4. Оператор може проводити зміну параметрів якості надання послуг та функціонування Системи відповідно до власної програми розвитку Системи.

 5. Користувачі зобов'язуються та/або гарантують:

  1. визнати і погодитись з тим, що умови та порядок використання Системи визначаються Оператором;

  2. не використовувати мобільний додаток для завдання майнової або іншої шкоди;

  3. втручатись в роботу мобільного додатку, видаляти чи додавати окремі файли, модифікувати їх тощо;

  4. змінювати налаштування, окрім використання засобів налаштувань, передбачених Оператором.

  5. не копіювати і не змінювати програмне забезпечення, що входить до складу Системи; не створювати програми, похідні від програмного забезпечення Системи; не проникати в програмне забезпечення Системи з метою отримання кодів програм; не здійснювати продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо програмного забезпечення та сервісів, наданих Користувачу, а також не модифікуватимуть послуги, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них.

  6. до укладання Публічного договору (акцепту оферти) ознайомитися зі змістом та умовами цього Договору, умовами Тарифних пакетів, інструкціями з використання Системи, політикою конфіденційності тощо, які визначають та деталізують умови та порядок використання Системи, розміщеними на сайті Оператора за адресою: https://ukey.net.ua

  7. пройти процедуру реєстрації. Користувач погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Оператора є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація невірна, неповна або неточна, Оператор має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та відмовити Користувачу в наданні послуг. При цьому здійснена оплата за послуги не повертається Користувачу.

  8. по завершенні процесу реєстрації Користувач отримує логін та пароль для доступу до веб-інтерфейсу, що надає доступ до інформації, яка належить Користувачу. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено в Системі під логіном і паролем Користувача

  9. негайно повідомити Оператора про будь-які випадки неавторизованого (забороненого Користувачем) доступу до Системи з логіном і паролем Користувача та/або про будь-яке порушення безпеки, про яке стало відомо Користувачу.

 

7. Вартість послуг та «Пробний період»

 

 1. Після реєстрації Користувач автоматично підключається до «Пробного періоду» на період 1 (один) місяць. Доступ до системи продовж «Пробного періоду» Користувач отримує на безоплатній основі.

 2. Доступ до «Пробного періоду» надається користувачу один раз, тому при виявленні Оператором спроб реєстрації користувачем декількох облікових записів з метою підключення до «Пробного періоду» більше ніж один раз, такі користувачі будуть блокуватись Оператором без попередження.

 3. Після завершення «Пробного періоду» для продовження доступу до Системи Користувач повинен сплатити вартість доступу до системи, що складає 49 гривень на місяць. Користувач може одразу сплатити вартість доступу до системи за декілька місяців наперед. Так ж, Користувач може сплатити вартість доступу до системи на один рік, що складає 499 гривень.

 4. Обсяг послуг, що входить до вартості доступу включено можливість завантаження до системи  не більше 10 особистих ключів та виконання не більше 100 успішних запитів на накладання ЕЦП.

 5. Обсяг послуг, що входять до вартості, а також сама вартість можуть бути змінені виключно Оператором. Оператор має право виключно на власний розсуд змінювати обсяг, перелік та тарифікацію послуг, за умови попередження Користувача про такі зміни за 1 (один) тиждень до дати застосування нових умов із зазначенням дати набрання чинності. Оператор вважається таким, що належно повідомив Користувача, у разі його повідомлення за допомогою Системи та/або засобів електронного/ іншого технічного зв’язку, та/або шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті Системи.

 6. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі через форму інтернет еквайрингу розміщену у особистому кабінеті користувача на сайті https://cabinet.ukey.net.ua.

 7. Користувач здійснює акцепт цієї публічної оферти і укладення Договору шляхом або попередньої оплати Послуг, або шляхом проходження та завершення процедуру реєстрації в Системі;

 

8. Захист інформації. Персональні дані

 

 1. Оператор вживає необхідних заходів для забезпечення захисту інформації Користувача, яка обробляється в Системі.

 2. З метою захисту інформації клієнтів, Оператор обмежив доступ обслуговуючого персоналу до засобів управління даними та адміністрування Системи, а також вжив заходів для технічного та криптографічного захисту конфіденційної інформації.

 3. Усі документи, відомості, інформація про користувачів, інші персональні дані, отримані Оператором та пов'язані з Системою, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Системи, забезпечення та задоволення потреб та вимог Користувачів Системи у повній відповідності до вимог законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про електронну комерцію».

 4. Персональні дані Користувача (в розрізі інформаційних та/або змістових полів профілю: ім‘я, по-батькові, прізвище, дата народження, серія, номер, дата та місце видачі паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації, контактні дані, податковий статус, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти тощо), що використовуються при реєстрації, авторизації, редагуванні профілю та/або особистого кабінету Користувача в Системі, оброблюються та зберігаються товариством з обмеженою відповідальністю «ІТ.ВААН», яке є Оператором даної Системи.

 5. Користувачі надають згоду на те, що такі персональні дані можуть передаватись Оператором третім особам – виключно особам, які знаходяться з Оператором у договірних партнерських відносинах, спрямованих на розвиток функціональних можливостей Системи, організацію обміну інформацією між третіми особами та користувачами, у тому числі й у формі реєстрації користувачів в інших інформаційно-телекомунікаційних системах Оператора та/або партнерів Оператора (створення особистих кабінетів та/або профілей користувачів), розширення кола можливих контрагентів користувачів, спрощення технологічних процесів та/або підвищення рівня захисту користувачів та їх персональних даних.

 6. Передача таких даних вказаним особам здійснюється з виключенням можливості витоку даних або потрапляння їх до інших третіх осіб, з прийняттям зобов’язань із захисту персональних даних користувачів відповідно до власних політик конфіденційності та безпеки персональних даних партнерів Оператора.

 7. Особисті ключі електронного цифрового підпису Користувача є його конфіденційною інформацією. На виконання вимог Закону України "Про електронний цифровий підпис" Оператор не здійснює управління особистими ключами користувачів, не збирає їх та паролі до них. Управління власним особистим ключем електронного цифрового підпису здійснює виключно користувач.

 8. Реєструючись у Системі (продовжуючи використовувати Систему) користувач – суб’єкт персональних даних надає Оператору ясну та чітку згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних з зазначеною метою, та звільняє Оператора від обов’язку окремо повідомляти про передачу таких персональних даних у описаному вище випадку.

 9. Реєструючись у Системі (продовжуючи використовувати Систему) користувач – суб’єкт персональних даних, у випадку, якщо визначена цим Договором мета обробки даних змінюється, звільняє Оператора від обов’язку отримувати згоду користувача на обробку його даних відповідно до зміненої мети, крім випадку, якщо змінена мета обробки персональних даних є несумісною з попередньою.

 10. Реєструючись у Системі (продовжуючи використовувати Систему) від імені та в інтересах третіх осіб, користувач - суб‘єкт персональних даних підтверджує, що має достатній обсяг повноважень для вчинення таких дій, в тому числі - щодо надання згоди на обробку персональних даних від імені таких третіх осіб, на викладених вище умовах, як їх повноважений представник.

 11. Реєструючись у Системі (продовжуючи використовувати Систему) користувач - суб‘єкт персональних даних надає згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджує те, що ознайомлений (а) з метою обробки персональних даних, зазначеними у цих Умовах, та правами, наданими суб‘єкту згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

  1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

  2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

  3. на доступ до своїх персональних даних;

  4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

  5. пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

  6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

  7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

  8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

  9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

  10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

  11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

  12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

  13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

9. Відповідальність сторін

 

 1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

 2. Оператор несе відповідальність за:

  1. роботу Системи, відповідно до встановлених Виконавцем технічних та якісних параметрів;

  2. використання та оновлення надійних засобів ЕЦП, відповідно до чинного законодавства України;

 3. Оператор не несе відповідальності за:

  1. зміст та формат електронних даних Користувачів системи тощо;

  2. неправомірні дії, вчинені у Системі Користувачем;

  3. неналежне, у тому числі неповноважне, складання електронних даних, який передається з використанням Системи;

  4. тимчасове зупинення роботи акредитованого центра сертифікації ключів (його окремих сервісів), який обслуговує посилені сертифікати Користувача та/або Оператора, а також його контрагентів, які використовують Систему;

  5. зміну акредитованим центром сертифікації ключів технічних параметрів з’єднання для отримання позначки часу, статусу сертифіката, а також доступу до списків відкликаних сертифікатів, що здійсненна без попередження користувачів;

  6. помилки або перерви в роботі державних інформаційних ресурсів (порталів), що безпосередньо пов’язані з роботою Системи;

  7. помилки або перерви в роботі Інтернет провайдера Користувача;

  8. помилки або перерви в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобів та пристроїв Користувача;

  9. інші перешкоди доступу до мережі Інтернет, які не залежать від волі Сторін та їх Інтернет провайдерів;

  10. порушення будь-яких прав на будь-які об’єкти права інтелектуальної власності, допущені/вчинені Користувачами у Системі або з її використанням.

 

10. Обставини непереборної дії

 

 1. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили або випадку.

 2. Обставинами непереборної сили є непереборні за даних умов та незалежні від волі Сторін обставини, такі як стихійні лиха (пожежа, буря, повінь, землетрус тощо), дії суспільного ворога, хакерські атаки, інші непередбачувані обставини, оголошена війна, військові дії, терористичний акт, блокада, революція, масові заворушення, незаконні дії третіх осіб тощо, за умови, що зазначені обставини вплинули на невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором.

 3. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це другу Сторону, при цьому виконання зобов’язань за Договором та строк його дії призупиняються до припинення цих обставин.

 4. Якщо обставини непереборної сили тривають більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів поспіль, Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням протилежної Сторони не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним компетентним органом.

 5. Відсутність у Користувача грошових коштів в обсязі, необхідному для оплати послуг Оператора, обставиною непереборної сили бути не може.

 

11. Інші умови

 

 1. Сторони погоджуються на обробку, використання та передачу персональних даних своїх представників за цим Договором, в обсязі, необхідному для належного виконання умов цього Договору.

 2. Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам Договору та домовились про можливість використання документів в електронній формі, які складаються Сторонами при виконанні умов цього Договору, з застосуванням електронного цифрового підпису повноважних представників Сторін.

 

12. Строк дії Договору. Заключні положення

 

 1. Договір набирає юридичної сили з дати приєднання Користувача до умов цього Договору - з дати реєстрації Користувача на інформаційному ресурсі Оператора.

 2. Цей Договір може бути розірваний:

  1. за ініціативою Оператора – у випадках, передбачених п. 2.9.,2.10. цього Договору, а також у випадку припинення Оператором надання послуг із забезпечення веб ідентифікації (відкликання публічної пропозиції);

  2. за ініціативою Користувача – в будь-який момент, шляхом направлення Оператору письмового повідомлення в паперовій формі або електронного повідомлення засобами Системи.

 3. Припинення Договору не звільняє Сторін від виконання обов’язків, що виникли до дати його припинення.

 4. Сторони зобов’язуються невідкладно повідомляти одна одну, у разі зміни банківських чи поштових реквізитів.

 5. Оператор має право вносити зміни в цей Публічний договір (оферту). Усі внесені зміни будуть доступні у вигляді нової редакції, розміщеної на Веб-сайті Системи.

 6. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги, сервіси, модулі або Систему в цілому, Користувач підтверджує згоду з новими умовами в редакції Публічного договору (оферти), що діє на момент використання Користувачем Системи.

 7. Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Публічного договору (оферти), інструкцій або вказівок про порядок використання Системи, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

 8. Користувач надає Оператору право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Оператора, Систему, та/або послуги або іншу інформацію.

 

13. Реквізити Оператора

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ.ВААН»

bottom of page